Klimaathoaxes en de gevolgen

In de Nederlandse politiek wordt al enige tijd gesproken over energiewinning en dat die op een geheel andere manier dient te worden uitgevoerd.

Over het algemeen wordt verondersteld dat fossiele brandstoffen zullen opraken en dat we daarom moeten overstappen op andere energiebronnen. Hierbij wordt gedacht aan vooral wind-energie en zonne-energie. Zo komen we terecht bij windturbines en zonnepanelen. De politiek wil de hele Noordzee vol zetten met windturbines en weilanden van boeren opkopen om die vol te zetten met zonnepanelen.

Verder worden we geacht vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto's te kunnen kopen en alle huizen zouden van het gas af moeten. Iedereen moet aan de warmtepomp.

Er wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat hiermee alles onbetaalbaar wordt.

Nederland heeft ondertussen de gaskraan in Groningen geknepen en men wil het liefst deze helemaal dichtdraaien.
We hadden ooit twee kerncentrales (Borsele en Dodewaard), waarvan nu alleen nog Borsele open is.

We proberen de volgende onderwerpen te behandelen:

  • Het World Economic Forum (WEF)
  • De World Health Organization (WHO)
  • De energietransitie